معاون فنی و عمرانی منطقه 19 تهران از پیشرفت 80 درصدی پروژه احداث کندروی جاده قدیم قم مقابل در باب الزهرا (س) خبر داد.