مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از ثبت‌نام ۲۷۰ هزار نفر در طرح مسکن فرهنگیان خبر داد.