ثبت نام طرح « دستیار فناوری» ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور از اول خردادماه از طریق نشانی اینترنتیwww.parkintern.ir آغاز شده و تا 20 خرداد ادامه خواهد یافت.