رژیم‌های کاهش وزن بیشتر منجر به افزایش اشتها و گرسنگی شدید می‌شوند، به همین دلیل از دست دادن وزن و ثابت نگه داشتن آن دشوار است.