شهردار تهران گفت: برای تکمیل خطوط باقیمانده مترو ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و این موضوع نیاز به اراده، فکر، ذهن و خلاقیت مردم دارد و شهر باید بر مدار قابلیت مردم اداره شود.