ثبت نام در دهمین «جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد» از ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز شد و تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد.