سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: از ابتدای امسال تا کنون 9 هزار و 97  مورد چند قلو در کشور متولد شده است.