رئیس کمیسیون محیط‌زیست، سلامت شورای شهر تهران از توسعه گرمخانه‌ها در سال آینده و اختصاص بودجه‌ به این منظور خبر داد.