رییس پلیس امنیت اقتصادی از کشف ۸۲۳ قلم انواع دارو‌های قاچاق و دستگیری یک متهم خبر داد.