معاون آماد و پشتیبانی ناجا گفت: با تامین بیش از ۱۵۵۰ دستگاه انواع خودروی تاکتیکی ـ ماموریتی و تعداد قابل‌توجهی موتورسیکلت علاوه بر نوسازی ناوگان این پلیس، شاهد تقویت ۱۸درصد توان تحرک این پلیس هستیم.