ستاد مرکزی المپیادهای علمی کشور به دلیل تعطیلی‌ مدارس در هفته جاری، زمان ثبت‌نام المپیادهای علمی را تا ساعت 24 روز یکشنبه 8 دی تمدید کرد.