وزیر آموزش و پرورش گفت : بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان و معلمان دوره ابتدایی در شبکه «شاد» ثبت‌ نام کرده‌اند.