خدمات تعویض پلاک در همه مراکز تهران بزرگ تنها به صورت اینترنتی انجام می‌شود، براین اساس شهروندان به هیچ عنوان به صورت حضوری مراجعه نکنند.