معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران توضیحاتی درباره ارائه تسهیلات زمین و وام مسکن به جانبازان و ایثارگران ارائه کرد.