ستاد گردشگری شهرداری تهران در راستای تسهیل گری و ارایه خدمات مناسب برای استفاده گردشگران از ظرفیت های گردشگری در پایتخت،  تفاهم نامه ای با ستاد اجرایی تسهیلات گردشگری منعقد کرد.