شرکت در جشنواره دانایی توانایی اختیاری است و دانش‌آموزان با میل درونی خود در این جشنواره شرکت می‌کنند.