ثبت نام برای شرکت در ترم تابستانی دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور آغاز شده است و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد.