خاریدن و ماساژ و شانه‌کردن سر, پوشاندن سر هنگام خروج از حمام و جلوگیری از بروز یبوست مانع از بروز زکام و سرماخوردگی می‌شود.