عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت : مناسب‌سازی شهر برای معلولان و جانبازان از اولویت‌های شورای ششم است.