رئیس موزه ملی ایران گفت: هنوز زمان ارسال دیگر الواح هخامنشی به کشور مشخص نشده است، ولی ما پیگیر آن هستیم که محموله آن یکجا وارد کشور شود و دیگر نیازی به محموله‌های بعدی نباشد.