وزیرآموزش وپرورش در دیدار با اعضای شورای عالی آموزش‌وپرورش گفت:هم‌اکنون انباشت قوانین دست‌ وپا گیر را در وزارت آموزش‌ و پرورش شاهد هستیم.