سخنگوی سازمان غذا و دارو دلیل تفاوت در قیمت روی جلد دارو با قیمتی که دارو در داروخانه‌ها عرضه می‌شود را تشریح کرد.