بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف در راستای تحقق منویات رهبر انقلاب در سال جاری در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله این برنامه‌ها است.