وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تلاش دولت برای توسعه صادرات صنایع دستی، گفت: ساخت صنایع دستی تحقق جهش تولید است.