معاون آماد و پشتیبانی ناجا از الحاق بیش از هزار و 200  دستگاه انواع تجهیزات خودرویی، موتوری و هوایی به ارزش ریالی650 میلیارد تومان خبر داد.