پویش های هفتگی با هدف مشارکت حداکثری گروه‌های گوناگون شهروندان در محلات از سوی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۴تهران راه اندازی شده است.