رعایت اصول بهداشتی در هنگام ذبح دام و مصرف گوشت از آنجایی که امکان انتقال ۲ بیماری بالقوه خطرناک کشنده تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو و سیاه‌زخم گوارشی از دام‌های آلوده به انسان وجود دارد،از اهمیت ...