« هرگونه تبلیغات درباره ثبت‌نام و فروش واکسن آنفلوآنزا در فضای مجازی جرم به حساب می آید و با مجرمان برخورد قانونی خواهد شد.»