تأمین داروهای بیماران خاص برای بیماران کرونایی با تعامل مناسب با سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت کماکان ادامه دارد و همکاری و هماهنگی های لازم با سازمان غذا و دارو در این زمینه صورت پذیرفته است.