رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران گفت: دولت بابت طرح تحول سلامت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشت کرده تا برای بیمه کرونا در سطح کشور هزینه کند.