مدیرعامل شرکت مترو تهران از افتتاح 4 ایستگاه مترو در نیمه اول سال آینده در صورت تأمین منابع مالی خبر داد.