با اجرای پویش "حلقه وصل باشیم" تا پایان سال جاری، جهیزیه ۲۶ هزار زوج مددجو سازمان بهزیستی تامین می‌شود.