رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران گفت: تسهیلاتی که بر اساس قانون به آن گروه از بانوانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار هستند تعلق می‌گیرد باید به آن‌ها پرداخته شود.