کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران گفت : درست است که خیلی از ما، از وقت گرفتن گواهینامه رانندگیمان گذشته است اما باید به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بیش از دیگران احترام بگذاریم و تخلف انجام ...