مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ضمن تشریح تعداد بیمه شدگان تحت پوشش پنج صندوق بیمه‌ای این سازمان گفت: تعداد بیمه شدگان این سازمان در کشور بیش از ۴۱ میلیون نفر است.