متخصصان در انگلیس درباره شیوع کووید-۲۲ هشدار داده‌اند، بیماری که از ترکیب سویه‌های گوناگون ویروس کرونای عامل عفونت کووید-۱۹ ایجاد می‌شود.