زمانی که مردم نمی‌توانند در رسانه‌های رسمی حضور داشته باشند، فضای مجازی می‌تواند برای مردم به ویژه جوانان محیطی جذاب باشد.