همزمان گرامیداشت روز جهانی و هفته ملی سالمندان، دو جشنواره با عناوین «یک عمر تجربه» ، «خاطرات شیرین من» همراه با برنامه های متنوع فرهنگی_ اجتماعی در منطقه ۱۳ تهران برگزار می شود.