زمان عضویت و ثبت‌نام دانش آموزان در سایت بنیاد البرز (https://alborzprize.ir)حداکثر تا پایان تیرماه است که به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد.