تجمع عزاداران در قلب طهران، به مناسبت شهادت حضرت امام رضا (ع) و آخر ماه صفر، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح، از میدان خراسان تا میدان قیام با حضور گروه‌های مردمی و هیئات عزاداری برگزار شد.