معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از آغاز طرح استقبال از بهار از اواسط اسفند 1400 و ادامه آن تا پایان نوروز 1401 خبر داد.