توسط سوی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی ‌و فناوری ریاست‌جمهوری دو طرح در راستای کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیط اجرایی می‌شود.