یک روانشناس ومشاور درباره راهکار مناسب کنترل احساسات و هیجان‌های گوناگون در کودکان توضیحاتی داد.