رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر از کشف بیش از ۶۵۰ هزار کیلوگرم موادمخدر از ابتدای سال جاری توسط پلیس خبر داد.