همزمان با افتتاح مجموعه ورزش های هیجانی آدرنالین ، فرصتی برای تجربه جدیدترین بازی‌های هیجانی درشهرک بام منطقه 2 تهران فراهم می‌شود.