رییس هفتمین جشنواره اسباب‌ بازی درباره این دوره از جشنواره و ضرورت شرکت در عرصه‌های جهانی در حوزه اسباب‌بازی توضیح داد.