معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران از ایجاد موزه بزرگ و رایگان برای مسافران در ایستگاه های مترو خبر داد.