جشنواره سراسری ایران نوشت که با مشارکت بیش از 100 تولیدکننده نوشت افزار ایرانی از 19 مرداد آغاز شده است، تا پایان تابستان 1399 ادامه دارد.