مطالعات ساخت باغ پروانه‌ها به عنوان نخستین باغ پروانه‌ها  در کشور در منطقه ۱۷ در حال انجام است.