مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران از معافیت کامل مبتلایان اوتیسم طی تفاهمی با سازمان نظام وظیفه خبر داد.